Lịch Âm Dương

Chùa Viên Âm

Thầy trụ trì: Thượng tọa Thích Hạnh Hòa

Herriedener Str. 38B - 90449 Nürnberg

Phone: 0176-10481248

 

 

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan 2022

 

 

Lễ phóng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu - Phật Lịch 2566, ngày 30.07.2022

 

Tu tập cúng dường khánh nhật Quán Thế Âm Bồ Tát 24.07.2022

 

 

 

 

 

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản 2022

1. Thời Lăng Nghiêm buổi sáng

 

2. Thỉnh Sư

3. Tụng kinh Khánh Đản

4. HT ban lời đạo từ

5. Tắm Phật

6. Cúng vong

7. Chuẩn bị cúng dường

8. Cúng dường

 

Lễ phóng sanh

 
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 1 von 2