Lịch Âm Dương

 

Vui lòng ấn chuột vào hình trên để tải THƯ KÊU GỌI xuống !Vui lòng ấn chuột vào hình trên để tải PHIẾU CÚNG DƯỜNG xuống !


 

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thưa Qúy Đạo Hữu,

 

Tôi mới hoàn thành bài mới nhất của mình, xin gửi đến qúy vị đọc và tham khảo cũng như có thể cho đi trên trang nhà của mình và báo Viên Giác xuất bản số tháng 10 năm 2016 nầy.

 

Đa tạ

Thích Như Điển

 

http://quangduc.com/a58933/doc-tac-pham-hop-tuyen-loi-phat-day-tu-kinh-tang-pali

 

 

 


 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5