Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính gởi quý Cư sĩ những hình ảnh hiếm hoi mà các vị phát tâm hùn phước phóng sinh niệm tri ngày Xuất Gia của đức Bổn Sư cách đây hơn hai ngàn sáu trăm năm để thuận hành theo giáo pháp của Như Lai.

Ngày 27.02.23 (08.02 âl) là ngày lạnh lẽo nhưng có nắng chói sáng, lần phóng sinh này thật bất ngờ hơn những lần trước là cá đã vàng óng ánh mà lại rất to, mỗi cá 7-8 kg có khi lên đến 10 kg/cá dài cả gần 80cm, tưởng chừng như loài thần của cá !

Vì những con cá này mang trong bụng đến ít nhất là 10.000 trứng (cá con), cho nên 300 kg cá thì chỉ được chưa đến 40 con.

Thật ra, nhà nuôi họ hiếm khi bán cá này, chỉ để cấy trứng lấy cá con! Nhưng vì họ biết mình chuyên phóng sinh và nhất là vào những dịp khánh lễ quan trọng nên cũng hoan hỷ bán cho mình phóng thả, xem như họ cũng góp phần tạo công đức.

Cho nên, thật hoan hỷ gởi đến các vị lần này có phát tâm hùn phước xem như cứu 1 mà thành cứu 10 ngàn, công đức vô lượng, thật đúng với câu:

"nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng,

độc thọ hoa khai vạn thọ hương."

Kính ngưỡng nguyện dâng lên cúng dường Tam Bảo chứng minh công đức và hồi hướng đến khắp pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc, Thoát ly khổ não, tiến tu Đạo Giải Thoát.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát


 

 

Lễ phóng sinh Khánh Nhật Phật A Di Đà ngày 13.12.2022

Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính gởi chư vị Cư sĩ,
hôm 13.12.2022 dưới cái lạnh căm căm của âm độ, đất trời đã vào đông, nhưng thời tiết vẫn không thể chướng ngại được những người noi gương Đức Phật thật hành đạo Bồ Tát đã đến để tham gia làm lễ quy y Tam Bảo cho chúng hữu tình, có vị đã đến sớm đứng trước giòng sông tự đọc kinh trước khi lễ phóng sinh 200kg cá, mang đậm chất từ mẫn.
Nguyện hồi hướng cho khắp pháp giới đồng triêm lợi lạc, đồng sinh tịnh độ, đồng thành Phật Đạo.
Nam Mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 
Weitere Beiträge...
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 1 von 2